Chào mừng đến với website trường THCS Lê Quang Cường

THỜI KHÓA BIỂU TOÀN TRƯỜNG SÁNG VÀ CHIỀU ÁP DỤNG 22/1/2018

SÁNG
THỨ
TIẾT

6A1-S

6A2-S

6A3-S

6A4-S

6A5-S

6A6-S

7A1-S

7A2-S

7A3-S

7A4-S

2

1

SHL - NgọcV

SHL - Nhi

SHL - Sương

SHL - Hoàn

SHL - Thơm Đ

SHL - Thương

SHL - Lân

SHL - Chi

SHL - Thảo

SHL - Trâm

2

Toán1 - Nhi